Parnični postupak

Parnični postupak je postupak koji se pokreće radi utvrđivanja postojanja, odnosno nepostojanja nekog prava ili pravnog odnosa, povrede prava ličnosti ili istinitosti, odnosno neistinitosti neke isprave, kao i postojanja, odnosno nepostojanja činjenice, ako je to predviđeno zakonom ili drugim propisom. Najveći broj parničnih postupaka pokreće se podnošenjem tužbe stvarno i mesno nadležnom sudu.

Parnični postupci se pokreću najčešće zbog naknade štete, vršenja roditeljskog prava, izdržavanja, razvoda braka, utvrđenja očinstva, tekovine, radnog spora, utvrđenja svojine, smetanja svojine odnosno državine, poništaja ugovora, utvrđenja ništavosti ugovora, raskida ugovora o doživotnom izdržavanju, opoziva ugovora o poklonu, utvrđenja diskriminacije, sticanja bez osnova (neosnovanog obogaćenja), troškova obrade kredita i duga.