Kazneno pravo

Pojam kazneno pravo obuhvata sva prava kod kojih, kako sama reč kaže, preovladava kazna kao njhov konstitutivni element, tj. po tom pravu se može izreći kazna zbog nekog prethodnog činjenja odnosno nečinjenja. Reč je o krivičnom, prekršajnom i privredno prestupnom pravu.

Zadatak advokata je da se, u zavisnosti od toga koje pravo se u konkretnom slučaju primenjuje, zalaže za zakonske odredbe i sudsku praksu najpovoljniju po njegovog klijenta. Stoga, ako se advokat pojavljuje kao branilac u određenom postupku, njegov primarni cilj će biti da klijent bude oslobođen od bilo kakve odgovornosti i da ne dobije kaznu, a ako oceni da tako nešto nije moguće, trudiće se da ta kazna bude što blaža.

S druge strane, ako se advokat pojavljuje u svojstvu punomoćnika oštećenog, on će se truditi da maskimalno zaštiti njegov interes u smislu njegove satisfakcije – osuda za okrivljenog i naknada štete oštećenom.