Građansko pravo

Građansko pravo je najkompleksnija grana domaćeg prava koja se primenjuje u svakodnevnom životu – počev od rođenja (neke odredbe i pre rođenja!), pa sve do smrti (mnoge odredbe i nakon smrti!).

Većina tih pravila građanima postane itekako poznata kada silom prilika ili svojom voljom stupe u odgovarajući postupak (parnični postupak, vanparnični postupak ili izvršni postupak) odnosno kada odluče da uspostave određeni pravni odnos sa drugim subjektom građanskog prava kroz konkretni pravni posao, najčešće ugovor.