Vanparnični postupak

Vanparnični postupak je postupak tokom kog se uređuju lična i/ili imovinska stanja van parnice, tj. bez rasprave. Dakle, među učesnicima u vanparničnom postupku nema spora. Međutim, često se dešava da neki učesnik učini spornom određenu relevantnu činjenicu i/ili pravo, zbog čega sud to lice upućuje na pokretanje parničnog postupka kako bi u istom dokazao tu svoju tvrdnju. Tek po okončanju tog parničnog postupka, može se nastaviti konkretni vanparnični postupak.

Vanparnični postupci se pokreću najčešće zbog lišenja poslovne sposobnosti, proglašenja nestalog lica za umrlo, raspravljanja zaostavištine (ostavinski postupak), određivanja naknade za eksproprisanu nepokretnost, uređenja upravljanja i korišćenja zajedničke stvari, deobe zajedničke stvari, uređenja međe, polaganja stvari u sudski depozit i brisanja hipoteke.