Privredno prestupno pravo

Privredni prestup je društveno štetna povreda propisa o privrednom ili finansijskom poslovanju koja je prouzrokovala ili je mogla prouzrokovati teže posledice i koja je propisom nadležnog organa određena kao privredni prestup.

Potreba za uvođenjem privrednog prestupnog prava pojavila se kako bi se privredni subjekti podstakli da poštuju mnogobrojne standarde i pravila koja uređuju konkretnu oblast privrednog poslovanja.

Upravo zbog navedenog, za privredni prestup može da odgovara samo privredni subjekt, kao i odgovorno lice u tom privrednom subjektu, dok oštećeni uvek ima pravo na naknadu štete.

Imajući u vidu da su privredni prestupi ponekad dosta komplikovani, jer zahtevaju dobro poznavanje različitih propisa, zatim činjenicu da u našem pravu privredni subjekt, kao i odgovorno lice u privrednom subjektu često bivaju upleteni i u krivične i prekršajne postupke, a sve to povodom jednog događaja, preporučljivo je angažovanje advokata radi adekvatnog sagledavanja celokupne situacije i preduzimanja pravnih radnji u najboljem interesu klijenta.